Latvijas aizsargājamie augi

Šajā rakstā apskatīsimies Latvijā aizsargājamo augu sugas. Protams, aizsargājamas ir visas un tās speciāli nīcināt nevajadzētu. Taču ir tādi augi, kuri uzskatāmi par Latvijā reti sastopamiem, līdz ar to piedāvāju ielūkoties un redzot kādu no šiem augiem dabā, varat tam vien uzsmaidīt un zināt, ka Jūsu priekšā stāv reti sastopams augs.

Baltais āmulis (Viscum album L.)

Augam ziemā ir baltas odziņas, kuras cilvēkam ir indīgas!

Attēlu rezultāti vaicājumam “Viscum album L.”

Bezdelīgactiņa (Primula farinosa L.)

Šķēplapu cietpaparde (Polystichum lonchitis (L.)Roth)

Dobais cīrulītis (Corydalis cava (L.)Schweigg. et Koerte)

Krūma čuža (Pentaphylloides fruticosa (L.)Swartz (sin. Potentilla fruticosa L., Dasiphora fruticosa (L.)Rydb.)

Jūrmalas dadestiņa (Lathyrus maritimus (L.)Bigelow)

Dzeltenā dzegužkurpīte (Cypripedium calceolus L.)

Stāvlapu dzegužpirkstīte (Dactylorhiza incarnata (L.)Soó)

Bruņcepures dzegužpuķe (Orchis militaris L.)

Baltijas efeja (Hedera helix L.var baltica Rehd.)

Peldošais ezerrieksts (Trapa natans L.)

Parastā īve (Taxus baccata L.)

Lielā kosa (Equisetum telmateia Ehrh.)

Alpu kreimule (Pinguicula alpina L.)

Parastā kreimule (Pinguicula vulgaris L.)

Dzeltenā kurpīte (Aconitum lasiostomum Reichenb.)

Ārstniecības ķiplocene ( Alliaria petiolata (M.Bieb.)Cavara et Grande (sin. Alliaria officinalis Andrz.ex M.Bieb.))


Laksis, meža loks (Allium ursinum L.)

Sibīrijas mēlziede (Ligularia sibirica (L.)Cass.)

Mieturu mugurene (Polygonatum verticillatum (L.)all.)

Cepurainā neotiante (Neottianthe cucullata (L.) Schltr.)

Mušu orfīdija (Ophrys insectifera L.)

Raiša pūķgalve (Dracocephalum ruyschiana L.)

Grīņa sārtene (Erica tetralix L.)

Pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis (L.)Mill)

Sibīrijas skalbe (Iris sibirica L)

Saistīts attēls

Lielziedu uzpirkstīte (Digitalis grandiflora L.)

Pavedienu vairodzene (Androsace filiformis Retz.)

Parastā vairoglape (Hydrocotule vulgaris L.)

Jūrmalas zilpodze (Eryngium maritimum L.)

Lielā zvaigznīte (Astrantia major L.)


Satiekot šos augus dabā, lūgums, tos nenīcināt! Kā arī, daļa no minētajiem ir lietojami ārstniecībā, taču vienmēr var atrast alternatīvus augus, vai pasūtīt internetā, jau gatavas drogas, kuras nāks no speciālām audzēm.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .