Latvijas indīgie augi

Šajā rakstā es vēlos apkopot Latvijas indīgos augus, vai pareizāk augus kuri satur indīgas vielas, ne vienmēr tas nozīmē, ka augi ir neizmantojami ārstniecībā, taču ir lielāka varbūtība saindēties un pārdozēšanas gadījumā tas var beigties arī letāli. Toksiskās vielas, kas var izraisīt saindēšanos ir alkaloīdi, glikozīdi un saponīni. Šīs vielas var atrasties, kā visā augā, tā arī atsevišķās tā daļās.

Cik atrodams dažādos informācijas avotos, Latvijas teritorijā ir atrodamas vidēji simts indīgās sugas, taču šis skaitlis ir nepārtraukti mainīgs, jo ir arī dažādi kultūraugi, kuri tiek ievesti un audzēti sākotnēji dārzos, tālāk jau dabīgā veidā tie var nonākt brīvā dabā. Tāpēc, ja augs ir pilnībā nepazīstams, tad labāk no tā izvairīties- dažkārt pat neaiztikt, jo nereti saindēšanos var izraisīt arī auga daļas, kuras saglabājas uz pirkstiem.

Šis raksts tiks papildināts, ikreiz atrodot jaunas sugas, kuras vēl nav pieminētas. Manuprāt, vienkāršāk ir pieminēt visus indīgos augus vai no kuriem der uzmanīties, kā pieminēt visus nekaitīgos augus. Taču vienmēr atceramies, ja augu nepazīstam, neaiztiekam.

Šobrīd minēsim 69 sugas, kuras ir atzīstamas par indīgām un/vai bīstamām:

Dzeltenā kurpīte (Aconitum lasiostomum)  ziedi un augļi;

Vārpainā krauklene (Actaea spicata)- ziedi;

Suņpētersīlis (Aethusa cynapium)- ziedi, augļi un lapas;

Lauka kokalis (Agrostemma githago)- ziedi;

                                                                                             Tīruma pavirza (Anagallis arvensis)- ziedi;
Baltais vizbulis (Anemone nemorosa)- viss augs;

Dzeltenais vizbulis (Anemone ranunculoides)- viss augs;

Mežvīteņu aristolohija (Aristolochia clematitis) - viss augs;
Attēlu rezultāti vaicājumam “Aristolochia clematitis”
Vērmele (Artemisia absinthium)- viss augs;

Parastā kumeļpēda (Asarum europaeum)- lapas;
Parastā ozolīte (Aquilegia vulgaris)- viss augs;
Lokaugļu zvērene (Barbarea vulgaris)- augļi;
Purva cūkausis (Calla palustris)- viss augs;

Purva purene (Caltha palustris)- viss augs;

Lielā strutene (Chelidonium majus)- ziedi un lapas;

Indīgais velnarutks (Cicuta virosa)- viss augs;

Plankumainais suņstobrs (Conium maculatum)- augļi;

Tīruma zilausis (Consolida regalis)- ziedi;

Parastā kreimene (Convallaria majalis)- ziedi un augļi;

Mainīgā vainadzīte (Coronilla varia)- ziedi un augļi;

Ārstniecības suņmēle (Cynoglossum officinale)- viss augs;
Parastā zalktene (Daphne mezereum)- ziedi;

Parastais velnābols (Datura stramonium)- ziedi, augļi, sēklas;

Augstais gaiļpiesis (Delphinium elatum)- ziedi;

Lielziedu uzpirkstīte (Digitalis grandiflora)- ziedi un augļi;

Parastais daglītis (Echium vulgare)- viss augs;

Eiropas segliņš (Euonymus europaea)- augļi un lapas;

Pavasara mazpurenīte (Ficaria verna)- viss augs;

Raibais aklis (Galeopsis speciosa )- viss augs;

Parastais aklis (Galeopsis tetrahit)- viss augs;

Ārstniecības rūgtene (Gratiola officinalis)- viss augs;

Sosnovska latvānis (Heracleum sosnowskyi)- viss augs;

Melnā driģene (Hyoscyamus niger)- ziedi un augļi;

Purva vaivariņš (Ledum palustre)- ziedi un lapas;

Parastā vīrcele (Linaria vulgaris)- viss augs;

Ragainais vanagnadziņš (Lotus corniculatus)- viss augs;

Birztalas nārbulis (Melampyrum nemorosum)- viss augs;

Baltais amoliņš (Melilotus albus)- viss augs;

Ārstniecības amoliņš (Melilotus officinalis)- viss augs;

Daudzgadīgā kaņepe (Mercurialis perennis)- viss augs;

Lauka magone (Papaver dubium)- viss augs;

Četrlapu čūskoga (Paris quadrifolia)- augļi;

Daudzziedu mugurene (Polygonatum multiflorum)- augļi rudenī;

Ārstniecības mugurene (Polygonatum odoratum)- viss augs;

Mieturu mugurene (Polygonatum verticillatum)- viss augs;

Meža silpurene (Pulsatilla patens)- ziedi;

Pļavas silpurene (Pulsatilla pratensis)- viss augs;

Kodīgā gundega (Ranunculus acris)- viss augs;

Zelta gundega (Ranunculus auricomus)- viss augs;

Sīpoliņu gundega (Ranunculus bulbosus)- viss augs;

Ļaunā gundega (Ranunculus sceleratus)- viss augs;

Pērkone (Raphanus raphanistrum)- viss augs;

Mazā skābene (Rumex acetosella)- viss augs;

Sarkanais plūškoks (Sambucus recemosa)- viss augs;

Saistīts attēls

Ārstniecības ziepjsakne (Saponaria officinalis)- ziedi;

Gumainā cūknātre (Scrophularia nodosa)- viss augs;

Spārnainā cūknātre (Scrophularia umbrosa)- viss augs;

Jēkaba krustaine (Senecio jacobaea)- viss augs;

Tīruma sinepes (Sinapis arvensis)- viss augs;
Bebrukārkliņš (Solanum dulcamara)- viss augs;

Melnā naktene (Solanum nigrum)- ziedi;

Zaļlapu virza (Stellaria graminea)- viss zieds;

Ārstniecības tauksakne (Symphytum officinale)- viss augs;

Parastais biškrēsliņš (Tanacetum vulgare)- viss augs;

Parastā īve (Taxus baccata)- augļi;

Ozolīšu saulkrēsliņš (Thalictrum aquilegifolium)- augļi, lapas;
Šaurlapu saulkrēsliņš (Thalictrum lucidum)- viss augs;
Bastarda āboliņš (Trifolium hybridum)- viss augs;

Ārstniecības indaine (Vincetoxicum hirundinaria)- augs un augļi;

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .