Cilvēka īpašības- akmens ietekmē

Litoterapijā dažādi akmeņi tiek apveltīti ar dažādām spējām mainīt cilvēku un tā ikdienas uztveri. Ar iespēju pastiprināt, kādas konkrētas tendences cilvēkā, vai tieši pretēji samazināt esošās- viss atkarīgs, kā akmens tiek pielietots- gemmoterapija, pēta, dārgakmens pareizu nēsāšanu, konkrēta efekta sasniegšanai. Taču viss ir daudz sarežģītāk, kā varētu šķist- tāpēc arī papētīsim šo tēmu mazliet smalkāk.

Nereti dzirdēts, ka akmens spēj savam saimniekam piesaistīt naudu, mīlestību, drošsirdību, spēj aizsargāt, vairot kādas īpašības un tam līdzīgi, taču uz šo akmens īpašību klāstu ir jāskatās netieši!

Nereti, nākas dzirdēt, ka cilvēks ir vīlies savās gaidās, kāda konkrēta efekta sasniegšanā- cilvēks ir iegādājies akmeni, to nēsā rūpīgi sev līdz un pat laiku pa laikam ar to aprunājas, taču gaidītais nav sasniegts un šķiet ka arī netiks sasniegts.

Biežākais faktors šaj parādībai ir tāds, ka akmens nespēj izpildīt vēlēšanos- piemēram, aiziet un atnest naudu, ja cilvēks sēž uz dīvāna un neko lietas labā nedara. Akmens savā būtībā ir tikai kā rezonātors, kurš rada atbilstošas vibrācijas no sevis, kas cilvēkā rada konkrētas tendences- cilvēkā rodas konkrētu īpašību kopa, kas palīdz cilvēkam vieglāk atrast darbu, veiksmīgāk veikt izvēli, vai vienkārši piesaistīt apkārtējo uzmanību ar savām īpašībām.

Akmens nesniedz un nepiedēvē cilvēkam jaunas īpašības, kuras būtu nedabīgas- bet gan tas konkrēti saistās ar cilvēkā esošām īpašībām un nereti tās izceļ/ pastiprina. Vai tieši pretēji, nomāc, kadas nevēlamas, pamatā aizstājot ar citām- pretējām! Slinkumu ar čaklumu, naidu ar milestību u.t.t. Bet der saprast, ka tās nav akmens īpašības, bet gan cilvēkam piemītošas un dabīgas īpašības, kuras iespējams ir tikai mazliet nobālējušas laika gaitā vai piemirstas un kaut kādi noteikti apstākļi ir radījuši situāciji, kad šīs īpašības tika izskaustas.

Taču šo cilvēcisko īpašību kopa cilvēkā vēl aiz vien ir un ir pieejama.

Nekad nedrīkst domāt, ka litoterapija ir panaceja veselības vai cilvēka dzīves sakārtošanas jautājumos- tā tik tiešām nav. Akmens strādā ar jau cilvēkā esošu materiālu, neradot jaunu informātiku, bet gan ietekmējot/ formējot esošo.

Līdz ar to neviens no akmeņiem nenesīs nedz naudu, nedz mīlestību nedz kādus citus labumus- litoterapija, kā arī daudzas citas terapijas, kurās tiek pielietots aizstājēj materiāls ir tikai balstošas. Vai kā teikt- protēzes terapijas. Cilvēks spēj iet pats, taču gadās, kad nepieciešama ir nūja (spieķis), ar laiku iespējams atkopjoties atkal cilvēks iet pats, līdz ar to litoterapija ir kā šis spieķis- bet var iztikt un izlīdzēties bez. Un tas ir svarīgs faktors, šo spieķi izmantot tikai kā balstošu, bet nepadarīt par aizstājēj metodi, kad cilvēks savu dzīvi pakārto šim spieķim. Nereti, nākas saskarties, kad cilvēki veido reliģisku struktūru mazā apjomā ar dziedniekiem- kad pie jeb kuras dzīves problēmas tiek iets pie dziednieka, ekstrasensa, maga, ārsta un tā tālāk. Nē, vienmēr ir jādzīvo pašam! Jeb kurai balsta terapijai pamatmērķis būtu jābūt ne bizness, bet gan konkrētu rezultātu sasniegšana un tālāk, jau pat vēlams šo terapeitu aizmirst un nesatikt balsta jautājumos!

Manas pieredzes gūšanas laikā, kas jau ir gandrīz desmit gadu, tieši litoterapijas jomā, man ir izdevies aprunāties ar neskaitāmi daudz cilvēkiem, kuri savā dzīvē ir izvēlējušies pamēģināt ieviest izmaiņas ar akmens palīdzību- vai tā būtu rotas lieta, kurā akmens iestrādāts cēlmetālā, vai tā būtu vienkārši neapstrādāta akmens lauska. Agru vai vēlu cilvēki nonāk pie situācijas, kad iepriekš tik mīļais un patīkamais akmens vai tā izstrādājums vairs nepiesaista un to gribas atstāt mājās uz plaukta. Daļa cilvēku par to pārdzīvo un satraucas- iespējams akmens sevī ir sakrājis par daudz un šobrīd akmenim ir kā jāpalīdz? Tad atklāšu noslēpumu- nav nemaz tik daudz akmeņu, kurus būtu nepieciešams tīrīt, jo ja salīdzināsiet lielāko daļu akmens rašanos laiku ar savas dzīves maksimālo laiku, tad nonāksiet pie secinājuma, ka šī akmens pastāvēšanas laikā, Jūs esat līdzīgi, kā krītoša zvaigzne- žibsnis un viss! Drusku savādāk ir ar akmeņiem, kuri ir “atmodināti” un tas ir viens no galvenajiem litoterapeita uzdevumiem. Lai akmens būtu tieši saistīts ar Jums- taču, kaut arī saka, ka akmens ir “atmodināts”, īstenībā atmodināts esat Jūs. Cilvēks tiek sasaistīts ar akmeni- cilvēka biolauks, kad tajā tiek ievietots rezonātors, šajā gadījumā akmens, uztvers to kā iejaukšanos un nostrādās imūnsistēma- imūnsistēmas sākums ir enerģētisks, ne kā to pasniedz mūsdienu medicīna. Tā tad ir nepieciešams, imūnsistēmu pakārtot tā, lai akmens netiktu uztverts kā ienaidnieks un cilvēks spētu ar to mijiedarboties.

Šis stāvoklis arī ir tas, ko iepriekš stāstīju par spieķi- cilvēkam, nepieciešams laicīgs balsts, kurš nav nepārtraukts, jo cilvēkam ir tendence mācīties un akmens ir tikai paraugs uz kuru pusi sevi cilvēkam pavilkt! Kad tas ir noticis, cilvēks šo stāvokli spēj noturēt pats un balsta iekārta vairs nav tik nepieciešama.

Tā tad, ko nepieciešams saprast, ka akmens ir lielisks balsts, kurš spēs palīdzēt konkrētu, jau esošu īpašību attīstīšanu, neveidojot ne ko jaunu, nedz ko mistisku, nedz kā savādāk! Tā ir viena no protēzes terapiju versijām- kur priekšmets ir akmens.

Akmens nenesīs nedz naudu, nedz mīlestību, nedz kādas citas īpašības, parādības vai lietas, kā tikai atbalstīs Jūs un Jūsu dabīgās īpašības, lai sasniegtu konkrēto mērķi.


Šis teksts neattiecas uz akmeņiem, kuri tiek sagatavoti speciāli cilvēkiem- ir akmeņi kuri tiek izmantoti rituāliem, vārdoti un citādā veidā izmantoti, kā informācijas uzkrājēji un nesēji- kad to īpašības jau tiek apzināti ietekmētas un izmainītas ar mērķi smalki iedarboties uz kādiem noteiktiem faktoriem! Netiek mainīta to dabīgā frekvence, bet tiem tiek apzināti “pievienota vērtība!” Šie akmeņi strādā jau savādāk, bet par to jau citreiz!

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .